Експерт Почеркознавець

Експерт Почеркознавець. Визначити, хто написав чи підписав той чи інший документ, може бути складним завданням. Хоча комп’ютерне програмне забезпечення полегшує визначення того, коли файл обробки текстів створювався або модифікувався певною машиною, визначити, чи належить рукописний елемент певному автору, залишається складно.

Введіть свідків-почерку, які спеціалізуються на допомозі адвокатам вирішити питання щодо письмових доказів.
Що роблять експерти з почерку?
Експерт-почерк може допомогти визначити, хто написав те чи інше слово чи підпис. Вони також можуть допомогти вирішити питання про те, коли певний предмет був записаний, використовуючи такі методи, як датування чорнила та аналіз.

Експерт Почеркознавець,Як свідки-експерти, експерти з почерку можуть аналізувати інформацію, формувати думки та готувати звіти, подібні до інших типів свідків-експертів. Суди прийняли свідчення експертів з почерку як за стандартами Дауберта, так і за Фрай.

Як правило, експерт-почерк спочатку вивчає опитуваний документ, щоб визначити, чи містить він достатньо рукописного тексту суб’єкта, щоб експерт міг визначити його унікальні характеристики. Якщо так, експерт намагатиметься отримати інший адекватний зразок почерку суб’єкта. Експерт порівнює характеристики, що фігурують в обох зразках, і формує думку про те, чи відповідає відповідний документ відомому зразку.

Коли корисний досвідчений почерк?
Свідки-експерти з почерку, як правило, не впевнено заявляють, що конкретний зразок почерку надходив від конкретної особи, навіть якщо метою судового розгляду є довести, що одна особа написала певний документ. Натомість експерти з рукописного вводу висловлять свою думку щодо того, чи відповідають характеристики рукописного вводу на відповідному документі чи не відповідають відомому зразку, що використовується для порівняння.
Тим не менше, свідчення експерта з почерку можуть допомогти підкріпити твердження про те, що опитуваний документ написаний (або не написаний) конкретною особою, залежно від того, яку думку експерт складе.Експерт Почеркознавець

У деяких ситуаціях експерт з рукописного вводу може також порівняти слова або фрази, що використовуються у двох документах. Наприклад, у справі «США проти Криспа» державний експерт з почерку дійшов висновку, що опитуваний документ (записка, в якій зізнається у пограбуванні банку) відповідає зразку почерку відповідача, який частково базується на тому, що слово «завтра» було написано неправильно однаково на обох документах.

Експерти з почерку можуть також мати досвід вивчення та тестування різних чорнил. Ці навички можуть допомогти експерту скласти думки щодо того, коли документ був написаний чи підписаний, чи два зразки письма були створені однаковими чорнилами.Експерт Почеркознавець

Наскільки надійними є методи, які використовують експерти з почерку?
Наука аналізу почерку базується на припущенні, що жодна людина не має однакового почерку. Він передбачає, що, оскільки почерк кожної людини унікальний, почерк може бути підібраний до окремої людини шляхом вивчення тонких деталей та відмінностей у письмі, таких як форми літер, тиск, що використовується, а також де починаються, закінчуються чи об’єднуються штрихи.Експерт Почеркознавець

Навіть суди, які прийматимуть аналітика почерку як експерта, можуть відрізнятися щодо характеру та обсягу свідчень, які є допустимими від експерта в суді. Наприклад, кілька справ у різних юрисдикціях вважали, що експерт може засвідчити схожість та відмінність двох зразків почерку, але не може дати остаточного висновку щодо особистості автора, навіть якщо експерт впевнений, що може зробити такі як висновок.
Експерт Почеркознавець, Незважаючи на те, що не всі суди пояснили свої міркування, ті, хто, як правило, роблять різницю між практикою виявлення подібностей та відмінностей у характеристиках рукописного вводу та актом винесення остаточного висновку щодо ідентичності з них. Ці суди дійшли висновку, що, хоча наука про порівняння зразків почерку відповідає стандартам Дауберта або Фрая, наука про ідентифікацію осіб на основі цих зразків не відповідає.Експерт Почеркознавець

Кілька судів визнали Американську колегію судових експертів (ABFDE) однією відповідною організацією з акредитації експертів з почерку. ABFDE був заснований в 1977 році “для встановлення, підтримання та підвищення кваліфікаційних стандартів” для експертів з рукописного вводу та інших експертів-судових експертів та “для сертифікації заявників, які відповідають вимогам ABFDE щодо цієї експертизи”. Американське товариство з випробувань та матеріалів (ASTM) також публікує стандарти для судово-аналітичного аналізу документів, включаючи аналіз почерку. світ